- اهدای جوایز اولین دوره مسابقات وبلاگ نویسی

- مسابقه وبلاگ نویسی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری