عنوان : اتاق جلسات

شرح تصویر : اتاق جلسات مجهز به ویدئو پژکتور ، وایرلس و..

تاریخ ثبت : ۱۴۰۰-۱۱-۰۷