عنوان : کارگاه کامپیوتر

شرح تصویر : کارگاه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

تاریخ ثبت : ۱۴۰۱-۰۵-۲۵