عنوان : کارگاه کامپیوتر شماره 2

شرح تصویر : کارگاه کامپیوتر شماره 2 مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

تاریخ ثبت : ۱۴۰۱-۰۵-۲۵