FTP سرور


تاریخ ثبت : ۳۱-۰۲-۹۴
بازدید : ۱۲۷۷۳

مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری دارای FTP سرور داخلی که مجموعه ای از نرم افزار های کاربردی و جدیدترین نسخه های نرم افزار های نصب شده در کارگاه های کامپیوتر میباشد.