آسیب پذیری در سیستم مودل - بخش ثبت نام کاربران


تاریخ ثبت : ۰۶-۰۸-۹۹    موضوع : اخبار فناوری    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 2)
بازدید : ۷۴۶

آسیب پذیری جدیدی در سیستم مودل در فایل enrol/manual/ajax.php شناسایی شده است که درجه این آسیب پذیری طبق رفرنس مودل حیاتی میباشد. نسخه های آسیب پذیر ویرایش های 3.9 ، 3.8 تا 3.8.3 ، 3.7 تا 3.7.6 ، 3.5 تا 3.5.12 و نسخه قبلی می باشد. از طریق این آسیب پذیری امکان تغییرات سطح دسترسی کاربران ثبت نام شده درس وجود خواهد داشت.


مشاهده اصلاحیه در سایت رسمی مودلکلمات کلیدی : مودل ، آسیب پذیری ، امنیت ، vulnerability ، moodle


ثبت نظر