تازه های فناوری:بدافزار Regin

شرکت سیمنتک، یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده نرم افزار های امنیتی، طی گزارشی اعلام نمود یک بدافزار به نام Regin را کشف کرده که از سال 2008 مورد استفاده قرار گرفته شده است. گروه امنیتی این شرکت اعتقاد دارد که این تروجان به احتمال خیلی زیاد برای جمع آوری اطلاعات آنهم با شیوه ای بسیار پیچیده ایفای نقش نموده.

 


تازه های فناوری:شبکه های کامپیوتری

اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اینها هستند که بطور مستقیم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتی ابزارهای متصل ایجاده شده است توجه داشته باشید که به تمامی تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود در شبکه منبع1(Source) گویند.
در این تشریک مساعی با توجه به نوع پیکربندی کامپیوتر ، هر کامپیوتر کاربر می تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با کامپیوترهای دیگر همزمان بهره ببرد.


 صفحات  1  2  صفحات