واحد  موسسه اقبال لاهوری با تكيه بر دانايي و توسعه فراگير فناوري های نوين اطلاعاتي و ارتباطاتی و با تمرکز بر تامین زير ساخت هاي فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب دانشگاه به عنوان متولي فعاليت‌هاي حوزه IT در راستای تحقق مکانیزه نمودن فرآیندهای دانشگاه و در جهت دستيابي به اهداف و انجام ماموريت هاي سازمان فعالیت می نماید. از جمله فعاليتهاي اين واحد راه اندازی 4 سایت کامپیوتر مجزا بهمراه 2 سایت اطلاع رسانی خواهران و برادران ، طراحی و پیاده سازی ساختار شبکه ، ارائه اینترنت وایرلس به دانشجویان ، تجهیز تمامی کلاس ها به ویدئو پرژکتور ، راه اندازی سایت اصلی و نسخه انگلیسی که دارای رتبه قابل توجه در وبومتریک میباشد.