- آشنایی با HTML5

- یوتیوب HTML5 را بعنوان پخش‌کننده‌ پیش‌فرض جایگزین فلش کرد