- تست نفوذ یا Penetration test

- مشکل امنیتی مهم سرور های لینوکس در کتابخانه glibc‎