- آسیب پذیری در سیستم مودل - تگ ها

- آسیب پذیری در سیستم مودل - بخش ثبت نام کاربران

- مشکل امنیتی مهم سرور های لینوکس در کتابخانه glibc‎