- باج افزار (Ransomware) چیست

- شناسایی بدافزار Btosjs.info - هدایت مرورگر به ww9

- انتشار بدافزار cool browser بر روي دستگاههاي اندرويدي كاربران فارسي

- بدافزار Regin