- شاخص h-index چیست

- ارتقا ي مجدد وب سایت مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در رده بندی وبومتریک

- گفتگو با دكتر سيدحسين نوعي در روزنامه خراسان سه شنبه 6 مرداد

- اختصاص ایمیل دانشگاهی - اقبال لاهوری

- راه اندازی انجمن های گفتگو مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

- اهدای جوایز اولین دوره مسابقات وبلاگ نویسی

- مسابقه وبلاگ نویسی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری