- عدم دریافت وصله های امنیتی برای ویندوز 8

- دستورات لینوکس