- بدون محدودیت دانلود کنید

- تراشه هلیو ایکس پی 10 در قلب بیش از ۱۰۰ مدل گوشی هوشمند

- اضافه شدن مقالات Linux و PHP در سامانه مقالات آموزشی

- ارائه اینترنت وایرلس به دانشجویان جدیدالورود

- سامانه مقالات آموزشی

- سرقت ۳۰۰ میلیون دلار توسط هکرها با استفاده از کرم Carbanak