- اهدای جوایز اولین دوره مسابقات وبلاگ نویسی

- برنامه های هفته پژوهش