- سرقت ۳۰۰ میلیون دلار توسط هکرها با استفاده از کرم Carbanak

- پرداخت جایزه 50,000 دلاری گوگل به هکرها