- ارائه اکانت اینترنت به دانشجویان

- دسترسی به پایگاه های علمی از طریق وایرلس دانشجویی