- موفقیت هوآوی در فروش گوشی هوشمند

- سامسونگ سکته مغزی را از طریق گوشی هوشمند تشخیص می دهد