آسیب پذیری در سیستم مودل - بخش ثبت نام کاربران

آسیب پذیری در سیستم مودل - بخش ثبت نام کاربران


تاریخ خبر : ۰۶-۰۸-۹۹    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

آسیب پذیری جدیدی در سیستم مودل در فایل enrol/manual/ajax.php شناسایی شده است که درجه این آسیب پذیری طبق رفرنس مودل حیاتی میباشد. نسخه های آسیب پذیر ویرایش های 3.9 ، 3.8 تا 3.8.3 ، 3.7 تا 3.7.6 ، 3.5 تا 3.5.12 و نسخه قبلی می باشد. از طریق این آسیب پذیری امکان تغییرات سطح دسترسی کاربران ثبت نام شده درس وجود خواهد داشت.


مشاهده اصلاحیه در سایت رسمی مودلپرتال فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری