آسیب پذیری در سیستم مودل - تگ ها

آسیب پذیری در سیستم مودل - تگ ها


تاریخ خبر : ۰۷-۰۸-۹۹    امتیاز: 5 از 5  ( مجموع آرا : 1)

آسیب پذیری جدیدی در سیستم مودل در بخش Tags شناسایی شده است که درجه این آسیب پذیری طبق رفرنس مودل حیاتی میباشد. نسخه های آسیب پذیر ویرایش های3.9.2, 3.8.5, 3.7.8 و 3.5.14  می باشد. از طریق این آسیب پذیری مهاجم امکان برقراری یک حمله Xss یا Cross Site Scripting را خواهد داشت.


مشاهده اصلاحیه در سایت رسمی مودلپرتال فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری